Julianastraat 1, Beek en Donk

Objecttype
Grond
Prijsinformatie
Vraagprijs € 895,000,-
Beschikbaar per
Direct
Beschikbaarheid
Te koop/te huur
Bedrijfsruimte
1800 m2
Perceeloppervlak
7166 m2

Foto's

Omschrijving

ALGEMEEN

Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk gelegen bedrijfsterrein, groot circa 7.166 m².

In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd; Van Thiel United, RvL Mobility, Opheij Hekwerken, Formula Air Netherlands, SDK Koudetechniek, Leenders Roosters B.V., van Lankveld Transport, Thibo, Hitmetal en Verschuren APK en Bandenservice BV.

 

Loods in slechte staat                         Circa 1.800 m²

Groot buitenterrein, semi verhard       Circa 5.000 m²


BEREIKBAARHEID

Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijksweg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken. Beek en Donk is direct verbonden met buurgemeenten als Veghel en Helmond.

De op- en afritten van autosnelweg A50 (Eindhoven-Nijmegen) zijn gelegen op

ca. 15 minuten rijden.

 

PARKEERGELEGENHEID
Ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
 

BESTEMMING

Bestemmingsplan:             Kom Beek en Donk

Enkel bestemming:            Bedrijventerrein

Maatvoering:                     max. bouwhoogte 10 meter

 

BIJLAGEN

Eigendomsbewijs (18-12-2006).        Nb. De in het eigendomsbewijs beschreven Wet

bodembescherming artikel 55 situatie is niet van toepassing op dit deel en is opgeheven. Zie uitdraai kadaster.

Bodemrapport 2006 en 2018

 

Extra ontsluiting via de Thiboweg in overleg te bepalen.

 

KOOPGEGEVENS
Vraagprijs:

€ 895.000,- (€ 125,- /m² exclusief BTW) kosten koper.


Aanvaarding:

In de huidige matige staat op korte termijn.
 

BTW:
Levering van het perceel met oude bedrijfshal is in principe vrij van BTW, maar wel belast met 8% overdrachtsbelasting. Indien levering na sloop is de levering in principe met BTW belast.


Zekerheidstelling:
10% van de koopsom te storten op een nader aan te wijzen rekening van de behandelende notaris direct na de ondertekening van de koopovereenkomst.

 

Baten en lasten

De baten en lasten, voor zover het de onroerende zaak betreft, worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

 

Over- of ondermaat

Indien de hiervoor vermelde grootte van de onroerende zaak en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist is, ontlenen noch de verkoper, noch de koper, daaraan enig recht.

 

Feitelijke levering
De feitelijke levering (sleuteloverdracht) vindt plaats per datum notarieel transport. Oplevering geschiedt in de huidige staat, vrij van asbest en andere milieuschadelijke stoffen.

 

Risico

Het risico voor de aanvraag van vergunningen en/of bestemmingsplanwijzigingen is voor risico van de koper. Het risico van het object gaat over op de koper per datum notariële overdracht.

 

HUURGEGEVENS

Huurprijs:
€ 72.000,-  exclusief BTW per jaar.

Aanvaarding:
In overleg.

 

Huurtermijn:
5 jaar.

 

Verlengingsperiode:
5 jaar.

 

Opzegtermijn:
Tenminste twaalf maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

 

Huurbetaling:
Per 3 maanden vooruit te voldoen middels automatische incasso.

Huurindexering:
Jaarlijks, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie; ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW.

Servicekosten:
Nader overeen te komen.

Huurcontract:
R.O.Z.-model, huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen, versie 2015.


BTW:
Indien huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste presentaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.


Contact opnemenWebdesign door J.Ottenheijm webdesignJ.Ottenheijm-logo Privacy verklaring