Gerstdijk , Helmond

Objecttype
Grond
Prijsinformatie
Vraagprijs € 1,150,000,-
Beschikbaar per
Direct
Beschikbaarheid
Te koop
Perceeloppervlak
8340 m2

Omschrijving

ALGEMEEN

Dit grootschalige bedrijventerrein is gelegen aan de zuid oostelijke zijde van Helmond.        

De omgevingsbebouwing bestaat uit middelgrote tot grootschalige bedrijfscomplexen, in de sfeer van distributie/logistiek, op- en overslag, productie en groothandel.                     

Het bedrijventerrein is ruim van opzet.

In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd Inbev Nederland, MACH-One, CAN-PACK Netherlands, van Rooij Meat B.V., Suez, Houtindustrie MEVO b.v. en Legro.

 

Bouwkavel         Circa 8.340 m²


BEREIKBAARHEID

De bereikbaarheid is goed. Aansluitingen op de lokale en interlokale verbindingswegen zijn op korte afstand gelegen. Via deze ontsluitingswegen (de Rochadeweg / Wolfputterbaan / N279 ’s-Hertogenbosch – Asten) zijn de op enkele kilometers afstand gelegen op- en afritten naar het autosnelwegennet (A67 Eindhoven – Venlo – Duitsland) goed bereikbaar.

Via het nabijgelegen Kanaaltracé (N266) is Weert en ’s-Hertogenbosch bereikbaar. Het centrum van Helmond bevindt zich op circa 10 autominuten. Hier is een trein- en busstation.

 

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente:                              Helmond

Sectie:                                    Z, nummer 768/769 groot circa 25.025 m².

Te verkopen gedeelte:            circa 8.340 m², nog nader door het kadaster uit te meten.

 

STAAT VAN HET BEDRIJFSTERREIN

Terrein

-        een deel van de grond circa 4.000 m² is verhard met betonklinkers of anderszins bewerkt. Het is de bedoeling dat deze worden verwijderd tenzij koper ze wil overnemen voor een nader overeen te komen overnameprijs.

-        het terrein is voor 50% omheind met een stalen hekwerk dat na verplaatsing als afscheiding zal worden gebruikt direct na verkoop.

 

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan:                  Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (21-5-2013)

Bestemming:                          Bedrijventerrein cat. 3 en 4

Max. bebouwings% terrein:   60%

Max. bouwhoogte:                 10 m¹

 

In het bestemmingsplan (zie de bijlage) staat een bijzonder aandachtspunt: archeologie (achterdeel terrein). Dit betekent dat er in geval van bebouwing eerst op een gedeelte (achter) van het perceel een onderzoek moet worden gedaan of de locatie in archeologische zin waardevol is. Zo nee, dan is er geen probleem en is er geen belemmering. Zo ja, dan moet men rekening houden met een vertraging in verband met het in kaart brengen van de archeologische vondsten. Zie voor nadere informatie de bijlage: Bestemmingsplan.

 

KOOPGEGEVENS
 

Vraagprijs indicatie € 1.150.000,- kosten koper (exclusief BTW).

 

Omzetbelasting/overdrachtsbelasting:

Gezien de bouwgrond bouwrijp gemaakt is, wordt de kavel aangemerkt als een nieuw vervaardigd product. Hierover is omzetbelasting verschuldigd (21% BTW).

Tevens is er sprake van samenloop met de overdrachtsbelasting (6%).

 

 

Bodem:

www.bodemloket.nl geeft aan dat het terrein voldoende is onderzocht en gesaneerd.

In het bodemonderzoek van d.d. 07-12-2010 is de conclusie dat er in milieutechnische zin geen bezwaren zijn voor bebouwing.


Aanvaarding:
In overleg, op korte termijn.


Zekerheidstelling:
10% van de koopsom te storten op een rekening van de behandelende notaris bij de ondertekening van de koopovereenkomst.


Contact opnemenWebdesign door J.Ottenheijm webdesignJ.Ottenheijm-logo Privacy verklaring